Posty autora Melania Kolanko

Związek partnerski, co to jest?

Określeniem „związek partnerski” bardzo często nazywa się relację pomiędzy osobami tej samej płci, które z przyczyn prawnych lub osobistych nie mogą wziąć ślubu. Czy to jednak właściwa interpretacja pojęcia „związek partnerski”? Co to jest, czym różni się od małżeństwa, jakie daje prawa? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Związek partnerski – definicja

W polskim prawie nie posiadamy jasno określonych definicji dotyczących związku partnerskiego. Co to jest? W ogólnym znaczeniu to nieformalna relacja dwóch osób na poziomie duchowym, ekonomicznym i fizycznym. Osoby te mieszkają razem i wspólnie gospodarują majątkiem. Niegdyś relacje tego typu nazywano konkubinatem. Związek partnerski tworzyć mogą osoby różnych płci lub jednej. Warto zaznaczyć, że niektórzy przedstawiciele prawa za związek partnerski uważają jedynie pary jednopłciowe.

Istnieje także pojęcie „rejestrowanego związku partnerskiego”. Niektóre kraje dopuszczają prawną legalizację związku na tej zasadzie. Nie jest to jednak jednoznaczne z zawarciem małżeństwa. Jak zalegalizować związek partnerski w Polsce? Niestety nie jest to możliwe. Ponadto Rząd nie uznaje formalnych związków partnerskich zawartych w krajach, które zezwalają na formalizowanie ich osobom, które nie są obywatelami danego kraju – np.:

  • w Chorwacji,
  • w Irlandii,
  • na Malcie,
  • w Niemczech,
  • w Wielkiej Brytanii.

Związek partnerski a małżeństwo

Analizując różnice między związkiem partnerskim a małżeństwem, należy rozróżnić rejestrowany związek partnerski i nierejestrowany. Zgodnie z literą prawa rejestrowany związek małżeński, w krajach, w których jest uznawany, traktowany jest jako tożsamy ze związkiem małżeńskim. W przypadku nierejestrowanego związku pojawią się spore różnice. Główną rozbieżnością jest zinstytucjonalizowanie związku. Poprzez zawarcie małżeństwa na małżonków nakładane są prawa i obowiązki. Zakładane jest trwałe współżycie parterów, określone są ich zobowiązania względem siebie. Brak tego w związku partnerskim. W tym przypadku trwałość związku zależna jest od woli parterów. Istnieje duża dobrowolność dotycząca kwestii finansowych i obyczajowych panujących w relacji. Dodatkowo w związku partnerskim nie występuje prawnie usankcjonowana zależność finansowa parterów oraz zasady ich społecznego funkcjonowania.

Związek partnerski – prawa

Jak wspomnieliśmy wcześniej, związek partnerski nie nakłada na partnerów wzajemnych praw i obowiązków. Z tego powodu niemożliwe jest dziedziczenie ustawowe na wypadek śmierci partnera Istnieje jednak możliwość dziedziczenia majątku zapisanego w testamencie. W związku partnerskim nie powstaje także wspólność majtkowa. Oznacza to, że rzeczy nabyte po wejściu w związek pozostają własnością jednej ze stron (w małżeństwie dobra nabyte po ślubie stają się wspólne). Aby posiadać połączony majątek, konieczne jest wspólne podpisanie umowy kupna-sprzedaży. Wtedy partnerzy stają się współwłaścicielami danego majątku. Osoby pozostające w związku partnerskim nie odpowiadają za długi partnera. Warto zaznaczyć, ze niemożliwe jest rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie z partnerem.

Kolejną istotną kwestią, która należy poruszyć podczas omawiania praw osób będących w związku partnerskim, jest kwestia codziennych spraw – odbiór wyników badan partnera, odwiedziny w szpitalu, czy odebranie zaadresowanej do niego korespondencji. Aby było to możliwe bez problemów, warto zawrzeć notarialne pełnomocnictwo.

Po zakończeniu konkubinatu partnerzy nie mają prawa do żądania alimentów od byłego partnera (wyjątkiem są alimenty łożone na wspólne dzieci) oraz do renty rodzinnej po zmarłym partnerze.

Kiedy zakończyć związek, oznaki końca związku?

Dla niewielu szczęśliwców pierwsza miłość staje się ostatnią. Wielu z nas musi borykać się z trudami rozstania. Być może właśnie teraz zastanawiasz się nad rozstaniem. Sprawdź kiedy zakończyć związek i jakie są oznaki końca związku?

Toksyczny związek, przemoc

Wyjście z toksycznego, krzywdzącego związku nie jest łatwe. Warto jednak pamiętać, że tkwienie w relacji, przez którą tracisz pewność siebie i poczucie wartości nie jest zdrowie dla Ciebie. Gdy w relacji pojawiają się: szantaż emocjonalny, ciągłe poczucie winy, brak wsparcia, przesadna zazdrość, czy przemoc należy ją jak najszybciej zakończyć. Więcej o uwalnianiu się ze szkodliwej relacji znajdziesz w naszym artykule „Jak zakończyć toksyczny związek?”.

Brak uczucia lub pewności co do niego

Miłość jest nieodłącznym elementem związku. Bez niej niemożliwe jest zbudowanie szczęśliwego związku. Gdy w Twojej głowie pojawia się dylemat co do uczuć, którymi darzysz partnera, warto zastanowić się, z czego to wynika i czy jest szansa na upewnienie się co do swoich emocji. Tkwienie w związku bez miłości z obawy przed samotnością lub z przyzwyczajenia nie wróży niczego dobrego i jest szkodliwe dla obydwóch parterów.

Zdrada, kłamstwa

Zdrada i kłamstwa są kolejnym sygnałem do zakończenia związku. Oszukiwanie się w związku jest znakiem, że nie jesteśmy w nim szczęśliwi i nie czujemy się dobrze. Jak wynika z badań dla wielu osób niewierność oraz notoryczne kłamstwa są głównymi powodami zakończenia trwającej relacji, ponieważ bardzo trudno o odbudowanie zawiedzionego zaufania. Wymaga to od parterów długiej pracy, na którą mogą nie mieć sił lub ochoty.

Brak komunikacji

Brak komunikacji może przyjmować różnorakie formy. Pierwszą z nich jest „życie obok siebie”. Nie rozmawiacie ze sobą, bo nie czujecie potrzeby, przestaliście być siebie ciekawi.
Z tym problemem związany jest także aspekt braku chęci partnera do rozmowy, mimo Twoich chęci wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji. Parterowi nie zależy na naświetleniu Ci swojego punktu widzenia.

Ciągłe kłótnie

Punkt ten poniekąd zwiany jest z poprzednim. Możemy mówić o braku komunikacji, gdy wszelkie próby rozmowy kończą się awantura. Oczywiście, kłótnie zdarzają się w każdym związku i jednorazowa sprzeczka zazwyczaj nie jest powodem rozstania. Należy jednak pamiętać, że nie są one rozwiązaniem problemu. Nieustanna walka pomiędzy partnerami i brak jakiegokolwiek kompromisu świadczy o tym, że w ich związku pojawił się poważny kryzys.

Irytacja parterem

Mówi się, że miłość jest ślepa. Z czasem jednak oczu spadają nam klapki i zaczynamy zauważać wady partnera. Z czasem także to, co było w nim pociągające, staje się irytujące. Od nas zależy czy zaakceptujemy jego wady, czy staną się one powodem do rozstania. Ponadto zdarza się, że skutek wielu sytuacji dochodzi do rozczarowania parterem – jego nawykami, zachowaniami, reakcjami. Tego typu „zmęczenie” drugą osobą dość trudno przepracować, bardzo często staje się ono powodem rozstania.

Pospiech w związku

Ten punkt kierujemy do osób będących w świeżych związkach. Niepokojącym objawem jest, gdy partner po krótkiej znajomości deklaruje silne uczucia względem Ciebie i snuje plany wspólnego zamieszkania czy wzięcia ślubu. Choć dla niektórych może być to urocze, niestety wskazuje to na tendencje do manipulowania w związku, brak kontroli nad własnymi emocjami, oraz stawianie siebie i swoich potrzeb w centrum relacji.

Jak zakończyć związek z facetem, mężczyzną?

W bajkach i filmach związki kończą się ślubem oraz miłością do grobowej deski. Niestety życie nie jest hollywoodzką produkcją i zdarzają się w nim rozstania, przez które, czasem niejednokrotnie, musimy przebrnąć. Sprawdź jak zakończyć związek z facetem, mężczyzną, by pokazać klasę i nie przysporzyć mu dodatkowego bólu.

Jak przygotować się do rozstania?

Oznajmienie parterowi decyzji o rozstaniu powinno być poprzedzone dogłębnymi przemyśleniami, by być pewną swojej decyzji. Poznanie swoich potrzeb i motywacji pozwala na bardziej merytoryczną rozmowę podczas zerwania oraz na unikniecie sytuacji, w której będziesz prosiła partnera o powrót do siebie kilka dni po rozstaniu. Pamiętaj, że gdy zastanawiasz się nad zerwaniem, nie powinnaś udawać, ze wszystko między wami układa się świetnie, planować z nim wspólnej przyszłości, czy okazywać mu wylewnie uczuć. Takie sprzeczne zachowanie sprawi, że w momencie rozstania parter będzie zszokowany i jeszcze bardziej rozgoryczony.

Nie unikaj spotkania

Informacja o zakończeniu związku powinna być przekazana osobiście. To nie czas na wysłanie sobie wiadomości w komunikatorach, telefon, czy zaangażowanie w to osób trzecich. Nawet jeżeli spotkanie będzie trwało zaledwie kilka minut, okażesz tym szacunek byłemu parterowi. Świadczy to także o odwadze i ukazuje pewność i nieodwołalność Twojej decyzji. Nie ma dobrego miejsca na rozstanie, jednak uważamy, że najlepiej zrobić to w domu lub w neutralnym miejscu np. na spacerze. Warto unikać dużych skupisk ludzi.

Bądź szczera

Szczerość to podstawa przy kończeniu związku z chłopakiem. Warto przedstawić mu prawdziwe, racjonalne powody Waszego zerwania, a także wyjaśnić, dlaczego uważasz takie rozwiązanie za najlepsze dla Was. Nie warto okłamywać partnera, że nigdy się go nie kochało, bądź używać frazesu „to nie Twoja wina, to ja”. Należy jednak uważać na nadmierną szczerość. Szczegółowe wyliczenia i przytaczanie sytuacji, które sprawiały, że źle czułaś się w tej relacji, mogą dodatkowo zaboleć mężczyznę.

Nie atakuj partnera

Podczas rozstania należy okazać parterowi szacunek i nie obwiniać go o rozpad związku. Jak dobrze wiemy, wina zazwyczaj leży po dwóch stronach. Brakiem klasy jest wypominanie partnerowi jego braków czy mankamentów, oraz agresywna rozmowa i krzyk. Wiele kobiet, które zakończyły swój związek bardzo emocjonalnie, atakując byłego partnera, z czasem dochodzi do wniosku, że to nie było najlepsze rozwiązanie.

Rozstanie i co dalej?

Musisz dać sobie sprawę, że mimo tego, że rozstanie było zainicjowane przez Ciebie będziesz cierpieć. Daj sobie czas na powrót do normalności i pozwól sobie na odczuwanie różnych emocji. Pamiętaj jednak, że mimo tęsknoty za byłym partnerem nie warto proponować mu przyjaźni, powrotu do związku, czy spotkania. Po rozstaniu nie należy opowiadać szczegółów z Waszego wspólnego życia przyjaciółkom czy rodzinie. Brakiem klasy jest także przekazywanie osobom trzecim wstydliwych sekretów czy tajemnic byłego partnera. Za bezsensowne i zwyczajnie głupie uważamy też afiszowanie się z nowym partnerem przed ex.

Jak zakończyć związek z dziewczyną, kobietą?

Podjęcie decyzji o rozstaniu rzadko jest łatwe. Istnieje jednak jeszcze trudniejsza kwestia w tym aspekcie – poinformowanie o swojej decyzji partnerkę. Zerwanie bywa trudne i wyczerpujące emocjonalnie dla obydwóch stron, dlatego wiedzieć jak zakończyć związek z dziewczyną, kobietą, by przysporzyć sobie i jej jak najmniej bólu.

Przed zerwaniem

Bardzo często podjęcie ostatecznej decyzji o rozstaniu jest trudne. Warto pamiętać, by nie decydować się na to rozwiązanie w emocjach np. po kłótni. Tę kwestię należy dobrze przemyśleć, by mieć pewność, że nie ma szans na naprawienie relacji. Brakiem klasy jest gwałtowne zerwanie, by kilka chwil później prosić partnerkę o powrót do związku. Warto dokładnie zastanowić się nad motywami zerwania, tak aby móc je racjonalnie przedstawić partnerce. Gdy jesteś pewien konieczności rozstania, nie zwlekaj z przekazaniem swojej decyzji. Nigdy nie będzie dobrego czasu na zerwanie i odkładanie tego na „po urodzinach”, „po Świętach”, czy „po wakacjach” nie ma najmniejszego sensu.

Osobista rozmowa

Najgorszym co można zrobić, jest zerwanie przez komunikator internetowy, SMS, czy telefon, a także przekazanie informacji kobiecie przez osobę trzecią. Nie zastanawiaj się także nad zniknięciem z życia kobiety bez słowa! To z pewnością nie zmniejszy jej bólu i rozgoryczenia. By móc zakończyć związek z klasą należy odważyć się na wyznanie tego partnerce w cztery oczy. Najlepiej zrobić to w neutralnym miejscu, które nie przywołuje w niej żadnych miłych wspomnień. Pod żadnym pozorem nie przynoś jej kwiatów bądź innych upominków!

Szczerość

Podczas kończenia związku z dziewczyną należy być szczerym. Warto powiedzieć jej o powodach rozstania bez „owijania bawełnę”, nawet jeżeli przyczyną jest romans. Oszukiwanie w tej sytuacji nie ma sensu, a odkrycie prawdziwych motywów przez nią może ją dodatkowo zaboleć. Pamiętaj jednak, że nadmierna szczerość i szczegółowe wymienienie powodów i sytuacji, które przyczyniły się do rozstania, mogą dodatkowo zranić kobietę. Warto także uzasadnić, dlaczego Twoim zdaniem jest to najlepsze dla Was rozwiązanie.

Szacunek

Nie należy proponować bądź obiecywać przyjaźni podczas rozstania. W złym tonie jest także dawanie nadziei, że być może do siebie wrócicie. Świadczy to o braku szacunku do byłej partnerki, jej uczuć i przeżywanych właśnie emocji.

Wina z reguły leży po dwóch stornach, dlatego nie należy obwiniać kobiety za rozstanie. Nie wolno także obrażać jej, wypominać niewłaściwego zachowania w przeszłości, czy zwracać uwagę na mankamenty.

Co po rozstaniu?

Warto wiedzieć jak zachowywać się po rozstaniu w stosunku do byłej dziewczyny. Najlepiej zniknąć z jej życia. Jeżeli jednak macie wspólne sprawy do zamknięcia lub zostawiłeś u niej swoje rzeczy, pamiętaj, by nie prosić jej o załatwienie tego od razu. Daj kobiecie czas na „otrząśnięcie” się po rozstaniu. By zachować się z klasą, po zerwaniu nie należy także afiszować się z nową wybranką oraz opowiadać o ex i Waszych problemach znajomym czy rodzinie.

Jak zakończyć toksyczny związek?

Nie wszystkie związki sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi i rosną nam przysłowiowe skrzydła. Zdarzają się relacje, w których jeden z parterów czerpie siłę z nieszczęścia drugiego. Choć wydaje się logiczne, że zakończenie takiej relacji będzie najlepszym rozwiązaniem, nie zawsze jest to łatwe. Sprawdź jak zakończyć toksyczny związek.

Jak rozpoznać toksyczny związek?

Rozpoznanie toksycznego związku przez bliskich jest łatwe, jednak dla osoby uwikłanej w niego wręcz przeciwnie. Warto pamiętać, że zdrowego związku nie cechuje życie w ciągłym poczuciu winy i strachu przed gniewem partnera (bądź partnerki – pamiętajmy, że toksyczność nie ma płci). Parter swoim toksycznym zachowaniem sprawia, że druga osoba traci poczucie własnej wartości, będzie znosić liczne upokorzenia i kłamstwa dla kilku chwil uwagi partnera. W takich relacjach pojawiają się: szantaż emocjonalny, brak więzi i rosnące poczucie osamotnienia. Kłótnie są nieodłącznym elementem życia w toksycznym związku. Oprócz przemocy emocjonalnej może dochodzić do fizycznej. Wiele osób uwikłanych w toksyczne relacje bardzo długo nie zauważa, że są one złe, a gdy już dojdą do takiego wniosku, nie potrafią odejść do partnera, uważając, ze nie zasługują na nikogo lepszego.

Jak zakończyć toksyczny związek?

Podjęcie decyzji o uwolnieniu się od toksycznej relacji jest połową sukcesu – przed Tobą kolejne trudne zadania. Teraz należy uświadomić sobie własną wartość oraz zrozumieć, że szkodliwy parter się nie zmieni. Warto także zastanowić się nad obrazem dobrego związku we własnej głowie oraz uświadomić sobie, dlaczego tkwiono w relacji. Nadszedł czas na przeniesienie energii skierowanej na partnera i utrzymanie związku na siebie i dbanie o własne potrzeby. Wielu specjalistów poleca osobom w toksycznych relacjach wyobrażenie sobie życie bez tej osoby. Pozwala to na oswojenie nieznanego i zauważenie plusów rozstania. Warto także zaplanować 2 tygodnie po rozstaniu. Obowiązki i zajęcia pozwolą skupić się na sobie i powrocie do normalności, a nie na rozmyślaniach, czy podjęta decyzja była słuszna.

Samo uświadomienie sobie potrzeby rozstania i wytrwanie w tej decyzji nie jest końcem toksycznego związku. Należy zakomunikować tę decyzję parterowi. Warto przygotować się do tej rozmowy, by móc jak najjaśniej wyrazić swoje motywacje. W jej trakcie należy zaznaczyć, że decyzja o zerwaniu jest ostateczna. Nie warto jednak obwiniać toksycznego patera, że rozstanie jest jego „dziełem”. Dobrze wyrzucić z siebie wszelkie emocje, które nagromadziły się w Tobie podczas relacji, by móc zamknąć ten etap. Mimo iż zerwanie nieosobiste zerwanie uważane jest faux-pas, w tym przypadku można napisać wiadomość do partnera, informując go o swojej decyzji. Z pewnością będzie to łatwiejsze dla ofiary „toksyka”. W wielu przypadkach były parter próbuje wciągnąć drugą osobę w gierki emocjonalne, by nie dopuścić do rozstania. W tym przypadku warto mieć przy sobie bliską osobę, która będzie stanowiła nie lada wsparcie i ułatwi niereagowanie na zagrywki.

Czy warto skorzystać z pomocy specjalisty?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w kończeniu toksycznego związku ważne jest wsparcie bliskiej osoby, jednak to może nie być wystarczające. Dla wielu osób, które tkwiły w tego typu relacji, ważnym krokiem w powrocie do normalności jest terapia. Pozwala ona na zrozumieniu zakończonej relacji oraz ułatwi uniknięcie podobnego scenariusza w przyszłości. Dodatkowo specjalista może pomóc w przywróceniu utraconego poczucia własnej wartości, nauczyć asertywności i radzenia sobie z samotnością. Terapia pozwoli na wejście w inne relacje w inne relacje w pełni wolnym i uzdrowionym.

Jak stworzyć udany związek?

Od kilku lat media alarmują nas wciąż rosnącą liczbą rozwodów. Czasem bardzo trudno określić, dlaczego ludzie się rozstają. Być może brakuje im chęci do budowania czegoś trwałego, bo związek to ciągła praca. Sprawdź 6 sposobów na to jak stworzyć udany związek, które mogą okazać się przepisem na Wasz wspólny sukces.

Wspólne wartości i cele

Mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają. Być może jest w tym ziarnko prawdy, jednak nie w tym aspekcie. Budowanie dobrego związku warto oprzeć na wspólnych wartościach i przekonaniach. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie kłótni na tle światopoglądowym oraz bezskuteczne próby przekonania partnera do swojego zdania. Ułatwi to podejmowanie wspólnych decyzji. Równie ważne są wspólne cele w związku. Nie namawiamy Was do szczegółowego opisania, jakie one są, jednak warto określić swoje główne założenia dotyczące rodziny, rozwoju, czy rzeczy materialnych.

Komunikacja i zainteresowanie sobą

Szczera komunikacja jest kolejnym z filarów udanego związku. Umiejętność rozmowy, wysłuchania partnera i zrozumienia jego zdania są niezwykle ważne podczas budowania relacji. Możesz także zadawać parterowi niebanalne pytania np. podczas jazdy samochodem, by poznać jego spojrzenie na sprawy, o których codziennie nie rozmawiacie. Kolejnym aspektem jest posiadanie umiejętności ucinania kłótni i spokojnego rozmawiania o problemach. Ważne jest, aby jasno komunikować swoje potrzeby czy obawy.

Wspólne decyzje

Choć wspólne decyzje są wypadkową podobnych celów i wartości oraz komunikacji warto o nich wspomnieć. Mimo że związek tworzą dwie indywidualne jednostki, warto postrzegać siebie w aspekcie „my”. Wszelkie decyzje mogące mieć wpływ na Wasze wspólne życie powinny być podejmowane wspólnie. Relacja nie jest wojną, a ustąpienie nie oznacza przegranej w bitwie. Warto sobie to uświadomić, by móc stworzyć harmonijny związek.

Spędzanie czasu razem

Zachowanie balansu między życiem zawodowym a osobistym jest bardzo ważne w kontekście budowania udanego związku. Ciągłe zaniedbywanie partnera przez pracę może spowodować, że Wasz związek się zakończy, gdyż będzie brakować w nim bliskości. Równie ważne jest, aby wspólnego czasu nie spędzać z nosem w ekranie telefonu czy komputera.

Własne rytuały

W budowaniu szczęśliwego, udanego związku przydatne bywają wspólne rytuały. Może być to: wspólne picie herbaty wieczorem, trzymanie się za ręce na spacerze, czy dzwonienie do siebie w ciągu dnia. Ma to spory wpływ na budowanie bliskości i poczucia bezpieczeństwa w związku.

Dopasowanie seksualne

Ostatnim, lecz nie najmniej ważnym sposobem na zbudowanie udanej relacji partnerskiej jest dopasowanie seksualne. Obydwoje powinniście czuć się swobodnie w sytuacji intymnej z parterem i czerpać z niej przyjemność. Podobne temperamenty i potrzeby także wróżą silną relację. Naukowcy udowodnili, że pary, które częściej uprawiają seks, są bardziej zadowolone ze swojego związku.