Jak rozwiązywać konflikty w związku?

Konflikty w związku to rzecz całkiem naturalna. Wynikają one z różnych przyczyn jak nieporozumienia, lekceważenie potrzeb i zaangażowania drugiej osoby, szwankującej komunikacji i złym, bądź całkowitym brakiem podziału ról. Przyczyn można by wymieniać jeszcze więcej, jednak w poniższym artykule, skupimy się na sposobach ich rozwiązywania.

Konflikty w związku – rodzaje

Zanim przejdziemy do metod rozwiązywania problemów w związku, najpierw należy skupić się na rodzajach konfliktów, które najczęściej trawią relacje dwojga ludzi. Przede wszystkim, o konflikcie można mówić wtedy, kiedy realizacja i dążenie do określonego celu, nie idą razem w parze. Fakt sprzeczności w dążeniach tworzy pierwszą sytuację konfliktową, która może, aczkolwiek nie musi, przerodzić się w otwartą wojnę między partnerami.

Terapeuci wyróżniają konflikt rzeczywisty, tzn. taki, kiedy partnerzy atakują się wzajemnie, blokując sobie nawzajem określone poczynania i podejmują działania mające na celu osiągnięcie swoich celów, kosztem drugiej osoby.

Oprócz tego mówi się również o takich konfliktach jak:

  • Destruktywny

Obejmuje on wiele obszarów, ale jego głównym założeniem, jest zadawanie bólu i cierpienia. Bardzo łatwo łączy się z wrogością, nienawiścią, frustracją, lękiem, agresją i przemocą. Przybiera postać otwartej walki, w której nie brakuje rękoczynów, wyzwisk, dewastacji mienia czy bójki. Może też przybierać, postać ukrytą, czyli być rodzajem sabotażu lub bojkotu.

  • Konstruktywny

W tym wypadku jest to czynnik aktywizujący i motywujący do zmian. Polega na umiejętności podejmowania trudnych tematów, prowadzeniu negocjacji, dochodzenia do kompromisu, uczenia się tolerancji i szacunku wobec drugiej osoby.

Każdy konflikt przechodzi kilka faz, mianowicie:

  • sprzeczka – stopniowa eskalacja napięcia,
  • wzajemna wrogość – nieporozumienie, frustracja, wzajemne obwinianie się i robienie wyrzutów,
  • awantura – kulminacja konfliktu w formie burzliwej wymiany zdań, w której górę biorą negatywne emocje. Argumenty obu stron nie mają znaczenia, a sama kłótnia opiera się na przekrzykiwaniu się i rzucaniu wzajemnych oskarżeń,
  • wyciszenie – kiedy emocje opadną, wówczas przychodzi czas na konstruktywną rozmowę, podczas której do głosu dochodzą racjonalne argumenty. Jest to pierwszy krok do osiągnięcia porozumienia.

Kobieta i mężczyzna

Konflikty w związku – metody rozwiązywania

Według psychologów to, co pomoże w rozwiązywaniu konfliktów w związku to rozmowa. Jeśli pojawi się jakiś problem, nie można udawać, że go nie ma. O trudnych i spornych sprawach, należy mówić na bieżąco. Każdy nierozwiązany problem, o którym się nie mówi, wcale nie znika. Wprost przeciwnie, zwiększa tylko swoje rozmiary a wówczas jego usunięcie, staje się o wiele trudniejsze.

Nie należy poruszać trudnych tematów w sytuacji, kiedy jesteśmy wzburzeni. Najpierw trzeba się uspokoić. W przeciwnym razie nie dojdzie się do żadnego porozumienia. Podczas rozmowy starannie dobierajmy słowa. Nie atakujmy partnera, ponieważ zacznie się bronić, a wówczas wywiążę się walka i zamiast konstruktywnej rozmowy, rozpęta się burza.

Nie bójmy się mówić o swoich uczuciach. To bardzo ważne, aby partner wiedział, co czujemy i jak dana sytuacja na nas wpływa bez oskarżania się i krytykowania.

Przeanalizujmy dokładnie to, co powiedział nam partner i nie szukajmy w tym drugiego dna. Nie traktujmy tego jako atak, tylko przemyślmy jego słowa i wyciągnijmy wnioski. To, że wydaje nam się, że robimy dobrze, w rzeczywistości może się okazać, że jest zupełnie odwrotnie.

Rozwiązywanie konfliktów opiera się na współpracy, zatem nie możemy twardo obstawać przy swoim stanowisku. Kompromis polega na znalezieniu rozwiązania pośrodku, tak aby obie strony czuły się usatysfakcjonowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *