Związek kohabitacyjny a partnerski, podobieństwa, różnice

Zarówno związek kohabitacyjny, jak i partnerski jest bardzo trudno zdefiniować. Tak naprawdę dużo zależy od tego, w kontekście jakiego kraju mówimy o tego typu relacjach, gdyż nie wszędzie są one równo traktowane. W Polsce związki nieformalne nie posiadają w zasadzie żadnych praw, jednak z roku na rok można zauważyć wzrost ich ilości. Co charakteryzuje związki partnerskie, a co kohabitacyjne? Dlaczego ludzie coraz częściej wchodzą w związku nieformalne?

Czym jest związek partnerski?

Jednoznaczne zdefiniowanie związku partnerskiego jest bardzo trudne, gdyż, jak już wspomnieliśmy, w różnych krajach jest on różnie traktowany. Państwa takie, jak np. Francja, czy Szwecja traktują związki partnerskiej podobnie do małżeństw. Sposób ich legalizacji jest bardzo prosty, podobnie, jak ich zakończenie – wystarczy złożyć w stosownym urzędzie pisemną deklarację. Co ważne, związki partnerskie dotyczą osób heteroseksualnych oraz homoseksualnych.

W Polsce związki partnerskie pozostają niesformalizowane, gdyż nasze prawo nie daje możliwości legalizacji, czy też zarejestrowania takiego związku. Co zatem przyświeca osobom, które decydują się na życie w takim związku? Przede wszystkim nie łączy ich żadna przysięga, czy też prawo, dzięki czemu, to, że są razem, wynika wyłącznie z ich woli. Ponadto związek partnerski zakłada wspólne podejmowanie decyzji i poszukiwanie kompromisów. Ideałem, do którego dążą osoby, żyjące ze sobą w takiej relacji jest stworzenie zdrowego związku, opierającego się na wzajemnym szacunku, miłości, wsparciu i przyjaźni.

Związek kohabitacyjny a partnerski

Związek partnerski nie określa tego, czy partnerzy lub partnerki powinny ze sobą mieszkać. Związek kohabitacyjny natomiast zakłada, że dwoje osób łączy nie tylko relacja uczuciowa, seksualna, ale jednocześnie tworzą oni wspólne gospodarstwo domowe. W Polsce jednak oba typy związków nie są w żaden sposób uznawane przez prawo, w związku z czym osobom żyjącym w takich relacjach nie przysługują prawa, które posiadają małżeństwa. Chodzi tu m.in. o ulgi podatkowe, które przysługują rozliczającym się razem małżonkom, ale nie tylko. W sytuacji, gdy jedna osoba trafi do szpitala, jej partner bądź partnerka nie ma prawa otrzymać informacji na temat jej stanu zdrowia. Problematyczna dla osób żyjących w nieformalnych związkach jest także kwestia dziedziczenia. Jedynie spisany notarialnie testament może zabezpieczyć interes drugiej strony w przypadku śmierci jednej z osób, jednak rodzina może starać się taki dokument podważyć.

Dlaczego rośnie popularność związków nieformalnych?

Jak widać, w Polsce życie w związku nieformalnym nie jest proste, a w wielu sytuacjach może prowadzić do różnego rodzaju trudności. Mimo to coraz więcej osób decyduje się na życia na tzw. ”kocią łapę”. Z czego to wynika? Bez wątpienia wpływ mają na to media lansujące model życia, w którym każdy powinien być niezależną jednostką, nieposiadającą żadnych poważnych zobowiązań. Nie bez znaczenia jest również postępująca laicyzacja, a także uprzedzenia w stosunku do instytucji małżeństwa, wynikające bardzo często ze złych doświadczeń rodzinnych, w tym z rozwodów własnych rodziców.

One Comment

  1. Odpowiedz
    samanta 02/01/2022

    Ja się nie dziwię, ze ludzie nie chcą brać ślubów. Większość czuje presję otoczenia, że ma być kościół i biała suknia, wesele na 250 osób. Mało kogo na to stać. No i się tak odwleka…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *